1537 ir 1538 m. surašymo duomenimis Vilkija buvo Žemaitijos dalis


Žemaitijos valsčių (tijūnijų), priklausiusių Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, 1537 ir 1538 m. surašymo duomenys.Vilkija buvo Žemaitijos dalis.
Žemaitijos valsčių surašymas Mackavičius, Andrius. 1537-1538 m. / parengė Konstantinas Jablonskis, [sudarė Algirdas Baliulis], Vilnius: LII leidykla, 2003, 449, [3] p. Kn. taip pat: Tyla, Antanas. Žemaičių valstiečių prievolių surašymas 1537 ir 1538 m., p. 7-16. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 375-449. – Santr. vok.: p. [450]. – Tiražas 500 egz. ISBN 9986-780-49-7 Leidinyje pateikiami Žemaitijos valsčių (tijūnijų), priklausiusių Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, 1537 ir 1538 m. surašymo duomenys. Tuo metu valdovo pasiųsto raštininko Andriaus Mackavičiaus buvo surašyti Ariogalos, Beržėnų, Biržinėnų, Dirvėnų (Didžiųjų ir Mažųjų), Gandingos, Josvainių, Karšuvos, Pajūrio, Rietavo, Raseinių, Skirsnemunės, Šauduvos, Tverų, Užvenčio, Veliuonos, Viešvėnų, Vilkijos valsčiai. Ankstesnių surašymų duomenų nėra išlikusių. Surašymo inventorius buvo teisinis aktas ir yra nepakeičiamas socialinės ekonominės istorijos šaltinis, parodo dvaro ir valstiečio ūkio raidą, prievolių formas bei mastą. Skelbiami surašymo duomenys bus naudingi istorikams, teisininkams, kalbininkams, ūkio istorijos tyrinėtojams ir kiekvienam, ieškančiam žinių apie savo protėvius ir besidominčiam praeitimi. TURINYS
​A. Tyla. Žemaičių valstiečių prievolių surašymas 1537 ir 1538 m.
​I ir II sąsiuviniai
ŽEMAITIJOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VALSČIŲ SURAŠYMAS 1537 m. 1538 m. Veliuonos valsčius 19, 183 A. Mackavičiaus laiškas 183 Veliuonos miestelis 188 Veliuonos dvaro pasėliai 32, 189 Žasetos valsčius 24, 190 Baisogalos miestelis 203 Ariogalos valsčius 34, 205 Ariogalos miestelis 220 Beržėnų valsčius 35, 221 Užvenčio valsčius 45, 229 Užvenčio miestelis 48, 232 Didž. Dirvėnų valsčius 48, 233 Maž. Dirvėnų valsčius 61, 244 Tryškių miestelis 248 Biržinėnų valsčius 70, 253 Viešvėnų valsčius 82, 264 Tverų valsčius 91, 273 Gandingos valsčius 97, 279 Rietavo valsčius 106, 287 Rietavo miestelis 118, 300 Šauduvos valsčius 119, 301 Pajūrio valsčius 126, 307 Žvingių miestelis 130, 311 Karšuvos valsčius 140, 323 Skirsnemunės valsčius 157, 341 Skirsnemunės miestelis 160, 343 Skirsnemunės dvaro pasėliai 161, 346 Raseinių valsčius 162, 346 Raseinių miestelis 168, 354 Josvainių valsčius 170, 355 Kelių Josvainių valstiečių skundai 362 Vilkijos valsčius 175, 363 Vilkijos miestelis 177, 372 Vilkijos dvaro pasėliai 180, 373 Bendra suma 180, 374 Panaudota internetinė medžiaga iš Kęstučio Markevičiaus archyvų
© PigiosSvetaines.lt