Prieškaris

Vilkija apie 1865 metus


Senais takais per užpustytą mišką Aš paskui savo ilgesį brendu. Jau praeitis, palaidojusi viską, Sukaustė širdį amžinu ledu
​​Namo pareisiu – nesurasiu nieko, ​ Kapų tyloj čia gedi senos liepos
​Kažko brangaus su manimi drauge.
Prie kelio vienišas senukas kryžius
​Kaip sąžinė nežino užmaršties,
​ ​- Sutiks, priglaus, į praeitį sugrįžus
​ ​Iš sapno juodo mano dabarties. ​                  Valentina Pancernienė
Kūlimo laikmetis 1929




Ilgakasė - Jungaitytė


Pirmosios lietuviškos mokylos


Pasienio policija

















Iš kairės - Irena Gudelevičienė (kavaliauskaitė), ?, Sasnauskienė Juzė, Aldona Sapiegienė (Laurinaitytė)


Iš kairės- Aldona Sapiegienė (LAurinaitytė), Bagdonaitė, Bronė Kaminskienė (Laurinaitytė)


Vilkijos gimnazistai 1935


Laidotuvių ceremonija


Lietuvaitės Cerškutės


Lietuvės seserys tremtyje Žigalovo kaime, Irkutskas, 1954 m. Iš kairės Marijona, Monika (sėdi su paršeliu), Danutė. Iš Sibiro į Tėvynę po 7 metų tremties visos grįžo sveikos ir gyvos





Pirmojo Vilkijos progimnazijos direktoriuss Baublys


Tallat-Kelpša


Sielininkai 1924







Vilkijos pradžios mokykla 1929


1912




Garsi vilkijiečių Grigų giminė



Pavasarininkų moterų kuopelė 1936


Kauno g-vė 1932


1924 su kun. Bačiu




Žvilgsnis nuo sigagogos slenksčio













Vilkijos gimnazijos mokiniai sudina Jaučakių šilą. 1936 m.


















Jonaitienės(Kasparavičiūtės) Bronės archyvo


Iš dešinė JOnas Jonaitis Aleksandra Kasparavičiūtė_Jonaitienė Bronė Striukaitytė, Bronė Kasparavičiūtė -stovi- Antanas Kasparavičius Mykolas Kaminskas


Padauguvos mokykla - mokytojas Pupa-1 eilė iš dešinės 2 Olė Kasperavičiūtė-Jonaitienė 3 Jadvyga Paulauskaitė-Kasparavičienė 5 Jadvyga Vitkauskaitė-Kavaliaukienė 8 Pranė Kavaliauskaitė -Kairėje Bronius Ajauskas


Pavasarininkų šventė pas Kvoščiauskus



1898



1935 m. dviračiams buvo privalu turėti numerius


Kūlimo talka 1935 m.


Kūlino talka 1935


Pradžios mokykla 1928


Javapjūtė 1931 m.
Pirmasis nepriklausommos Lietuvos seimas

Kirpėjas Sola, laikraštį skaito Pranas Mikalauskas

Pokaris. Iš Kęstučio Markevičiaus archyvo

Prie Nemuno ties Vilkija. Pokaris. Iš Kęstučio Markevičiaus archyvo.

Lietuvos policija

darbas su kalatauka. Bus sviesto

Atvežti rąstai prie Angaros. Lietuvės sibire

Bulviakasis Sibire. Bulves su rankomis ir šake kasa Zita ir Pranas Kundrotai. 1957 m.

LTSR valstiečių prievartinė akcija „Raudonoji gurguolė". 1946–1947 m.

prie Manos upės Krasnojarsko (Rusija) krašte., Mansko rajone.

 apie 1930 m.

Šeduva. Vyrai grindžia į turgavietę vedančią  gatvę .

tremtyje Sibire - Tomsko srityje, Asino raj, Baturino gyvenvietėje apie 1949 m.

Tremtinių vaikai. Krasnojarsko krašto Manos rajono Širokij Logo kaimas. 1954

Krūvandų koplytėlė. 1932 m.

Foto kadrai panaudoti iš Juškų muziejaus, Kęstučio Markevičiaus, Juozo Jaro archyvų bei facebook soc. tinklo. Laukiame ir Jūsų istorinių nuotraukų.
Kontaktai:
​El. paštas: vilkijietis@gmail.com
​Facebook: https://www.facebook.com/vilkijietis
​Tel: 865282969
Adresas:
Vilkija,
Kauno rajonas
Vilkijietis Juozas Jaras © Nauja versija 2017. Svetainė įkurta 2010.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt