Prieškaris

Vilkija apie 1865 metus


Senais takais per užpustytą mišką Aš paskui savo ilgesį brendu. Jau praeitis, palaidojusi viską, Sukaustė širdį amžinu ledu
​​Namo pareisiu – nesurasiu nieko, ​ Kapų tyloj čia gedi senos liepos
​Kažko brangaus su manimi drauge.
Prie kelio vienišas senukas kryžius
​Kaip sąžinė nežino užmaršties,
​ ​- Sutiks, priglaus, į praeitį sugrįžus
​ ​Iš sapno juodo mano dabarties. ​                  Valentina Pancernienė
Kūlimo laikmetis 1929
Ilgakasė - Jungaitytė


Pirmosios lietuviškos mokylos


Pasienio policija

Iš kairės - Irena Gudelevičienė (kavaliauskaitė), ?, Sasnauskienė Juzė, Aldona Sapiegienė (Laurinaitytė)


Iš kairės- Aldona Sapiegienė (LAurinaitytė), Bagdonaitė, Bronė Kaminskienė (Laurinaitytė)


Vilkijos gimnazistai 1935


Laidotuvių ceremonija


Lietuvaitės Cerškutės


Lietuvės seserys tremtyje Žigalovo kaime, Irkutskas, 1954 m. Iš kairės Marijona, Monika (sėdi su paršeliu), Danutė. Iš Sibiro į Tėvynę po 7 metų tremties visos grįžo sveikos ir gyvos

Pirmojo Vilkijos progimnazijos direktoriuss Baublys


Tallat-Kelpša


Sielininkai 1924Vilkijos pradžios mokykla 1929


1912
Garsi vilkijiečių Grigų giminėPavasarininkų moterų kuopelė 1936


Kauno g-vė 1932


1924 su kun. Bačiu
Žvilgsnis nuo sigagogos slenksčio

Vilkijos gimnazijos mokiniai sudina Jaučakių šilą. 1936 m.


Jonaitienės(Kasparavičiūtės) Bronės archyvo


Iš dešinė JOnas Jonaitis Aleksandra Kasparavičiūtė_Jonaitienė Bronė Striukaitytė, Bronė Kasparavičiūtė -stovi- Antanas Kasparavičius Mykolas Kaminskas


Padauguvos mokykla - mokytojas Pupa-1 eilė iš dešinės 2 Olė Kasperavičiūtė-Jonaitienė 3 Jadvyga Paulauskaitė-Kasparavičienė 5 Jadvyga Vitkauskaitė-Kavaliaukienė 8 Pranė Kavaliauskaitė -Kairėje Bronius Ajauskas


Pavasarininkų šventė pas Kvoščiauskus18981935 m. dviračiams buvo privalu turėti numerius


Kūlimo talka 1935 m.


Kūlino talka 1935


Pradžios mokykla 1928


Javapjūtė 1931 m.


Bulviakasis. Visa šeima. Prieškaris

Giminės susitikimas 1930 m.

Krūvandų koplytėlė

Kaime naujas pirkinys geros veislės

Zapyškio bažnyčia. 1931 m. potvynis. A. N. Jankeliuko fotografija. Zapyškis

Ttremtiniai iš VilkijosVorkutoje švenčia Velykas 1950 m. Foto išsaugojo Ona Gervinskienė

Kauno Soboras, Laisvės alėja. 1928 m.

Ūkininkai

1922 m.

Kūliamoji keliauja pas ūkiniką 1932 m.

Stalius pardavinėja medžio gaminius. 1927 m.

Vienas iš paskutiniųjų garlaivių ties Vilkija. Foto iš Kęstučio Markevičiaus foto archyvo

Melioracija Padauguvos kaime 1965. (Zimagorai)agorai

1926

16 vaikų šeima

Vilkija, Vilkija,
​ Mažas mano gimtinės miestelį,
​Su gotikos bokštais ir pakalnėj sena mokykla.
​Tu jaunystė mana,
​Pirmas žingsnis gyvenimo kelio,
​Tu – šventovė, kur gimė mano pirmoji daina.
​Čia banga Nemune
​ Supa žvejo valtelę iš lėto,
​Čia žaliuoja pušelės piliakalnio žilo šlaituos.
​Kiek svajota čionai,
​Kiek beviltiškai buvo mylėta...
Kas jaunystės dienų šviesų aidą šiandien pakartos. Baltų paukščių pulkais
​ Išplasnojo negrįžtančios dienos.
​ Kaip kasmet į marias išplaukę ledai Nemune.
​Tik gatvelėj mažoj
​Atminimai rymos mėnesieno
​j Ir puošis baltai gegužėje kriaušė sena...
​ Vėl praversiu duris Į mielą pažįstamą gatvę.
​ Ir šviesus ilgesys, kaip gėlė išsiskleis širdyje...
​ Net pasaulio gaubly Ir tarp tūkstančių miestų atrasiu Savo mažą miestelį gražiausiu vardu VILKIJA!
Valentina Pancernienė

Karo tematika
Miško kirtimas Padauguvos miške. 1943


savanorių, kurie tapo Lietuvos kariuomenės pamatu. Būtent jų atsidavimas ir kova padėjo pagrindus mūsų valstybei.


 Tilto per Nemuną statyba 1941.06.24, X armija, grupė šiaurė, pionieriai. Iš Kęstučio markevičiaus archyvo
 antroj eilėj sėdi:  Kanauninkas Juozas Tumas-Važgantas, generolas Edvardas Adamkavičius, generolas Povilas Plechavičius, generolas Vincas Grigaliūnas-Glovackis, pats Kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas, centre prezidentas Antanas Smetona, toliau ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras, generolas Mykolas Velykis, kunigas, karo kapelionas, Vladas Mironas.  1-ojo husarų DLEK Jonušo Radvilos, ir 2-ojo ulanų DLk Birutės pulkų uniformo

Laisvės alėja Kaunas. 1945

Laisvės alėja Kaunas. 1945

1943 Antalkių kaimas

Lietuvos kariuomenės karys . 1936 m

Šaudymo pratybos , Kaunas, 1931 m.

Kaunas 1939 užimamas Kaunas rusų armijos

Mūsų laisvės kovotojai


Vilkijietis Juozas Jaras © Nauja versija 2017. Svetainė įkurta 2010
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt