Prieškaris

Vilkija apie 1865 metus


Senais takais per užpustytą mišką Aš paskui savo ilgesį brendu. Jau praeitis, palaidojusi viską, Sukaustė širdį amžinu ledu
​​Namo pareisiu – nesurasiu nieko, ​ Kapų tyloj čia gedi senos liepos
​Kažko brangaus su manimi drauge.
Prie kelio vienišas senukas kryžius
​Kaip sąžinė nežino užmaršties,
​ ​- Sutiks, priglaus, į praeitį sugrįžus
​ ​Iš sapno juodo mano dabarties. ​                  Valentina Pancernienė
Kūlimo laikmetis 1929
Ilgakasė - Jungaitytė


Pirmosios lietuviškos mokylos


Pasienio policija

Iš kairės - Irena Gudelevičienė (kavaliauskaitė), ?, Sasnauskienė Juzė, Aldona Sapiegienė (Laurinaitytė)


Iš kairės- Aldona Sapiegienė (LAurinaitytė), Bagdonaitė, Bronė Kaminskienė (Laurinaitytė)


Vilkijos gimnazistai 1935


Laidotuvių ceremonija


Lietuvaitės Cerškutės


Lietuvės seserys tremtyje Žigalovo kaime, Irkutskas, 1954 m. Iš kairės Marijona, Monika (sėdi su paršeliu), Danutė. Iš Sibiro į Tėvynę po 7 metų tremties visos grįžo sveikos ir gyvos

Pirmojo Vilkijos progimnazijos direktoriuss Baublys


Tallat-Kelpša


Sielininkai 1924Vilkijos pradžios mokykla 1929


1912
Garsi vilkijiečių Grigų giminėPavasarininkų moterų kuopelė 1936


Kauno g-vė 1932


1924 su kun. Bačiu
Žvilgsnis nuo sigagogos slenksčio

Vilkijos gimnazijos mokiniai sudina Jaučakių šilą. 1936 m.


Jonaitienės(Kasparavičiūtės) Bronės archyvo


Iš dešinė JOnas Jonaitis Aleksandra Kasparavičiūtė_Jonaitienė Bronė Striukaitytė, Bronė Kasparavičiūtė -stovi- Antanas Kasparavičius Mykolas Kaminskas


Padauguvos mokykla - mokytojas Pupa-1 eilė iš dešinės 2 Olė Kasperavičiūtė-Jonaitienė 3 Jadvyga Paulauskaitė-Kasparavičienė 5 Jadvyga Vitkauskaitė-Kavaliaukienė 8 Pranė Kavaliauskaitė -Kairėje Bronius Ajauskas


Pavasarininkų šventė pas Kvoščiauskus1898


Pirmasis nepriklausommos Lietuvos seimas

Kirpėjas Sola, laikraštį skaito Pranas Mikalauskas

Pokaris. Iš Kęstučio Markevičiaus archyvo

Prie Nemuno ties Vilkija. Pokaris. Iš Kęstučio Markevičiaus archyvo.

Kontaktai:
​El. paštas: vilkijietis@gmail.com
​Facebook: https://www.facebook.com/vilkijietis
​Tel: 865282969
Adresas:
Vilkija,
Kauno rajonas
Vilkijietis Juozas Jaras © Nauja versija 2017. Svetainė įkurta 2010.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt