Prano Mikalausko - Antalkio archyvas


Nuotraukas, daiktus surinko Prano Mikalausko žmona Elvyra, sūnus Linas, marti Dalia.
Pranas Mikalauskas su vaikystės kaimyne Aleksandra Jariene ir Padauguviečiu Petru KačiuliuKryžių, atminti žuvusiems sukilimo dalyviams, šventinimo ceremonija


Iš kairės Padauguviečiai Petras Kačiulis, Pranas Ajauskas, Pranas Mikalauskas


Partizanų perlaidojimo ceremonija. Pranas daug prisidėjo prie šio reikalo.


Vienas iš stipriausių veikalų „Nepažystamas Vydūnas“. Kaip darbo pripažinimas ir įvertinimas buvo netikėtas Berlyno Humbolitų universiteto profesoriaus Viktoro Falkenhano apsilankymas Vilkijoje


Su kryžių meistru Petru Kačiuliu


Iš kairės Juozas laimutis, Klebonas VirginijusLenktaitis, Petras Kačiulis, Pranas MikalauskasPrano asmeniniai daiktai

© PigiosSvetaines.lt