Buvome drauge


Prisiminimų tankmėje atgal vis ieškau kelio, Praeityje vėl dabartį pamiršęs..


Daugužių kaimas. 1964 m. Tėvas ir broliai JaraiPadauguva1968. Iš kairės: Vidas Pranevičius, Arvydas Brundza, Algirdas Pranevičius, Juozas Jaras


Prieš javapjūtę 1977. Iš kairės: Antanas Vaidotas, Juozas Jaras, Antanas Cielišauskas, Sigitas Vasiliauskas, Stasys BarščiauskasMelioracija Daugužiai. 1968


Jarai. 1996


RAimondo Jakimavičiaus vestuvės. 1984 m (maždaug)


Po Onos atlaidų. 1988


Prano gimtadienis. 1975 m. Sėdi pirma eilė iš kairės: Pranas Kavaliauskas, Zita Kaminskaitė, Liudas Sabaliauskas Aušra Cielišauskaitė. Antra eilė iš kairės: Vida Kaminskaitė, Valdas Jankauskas, Marytė Kaminskaitė, Juozas Jaras, Juozas GiedraitisPadauguvos kultūros salė. 1972Vilkijos Petro Cvirkos vid mokykla1966 m. Penktokai rugsėjo pirmoji


Raubatonių aštuonmetė mokykla. 1966 Aštuntokai. Iš kairės stovi: Juozas Ažukas, Algis Pranevičius, Vytas Žakelis, Jankūnaitė, Jonas Laurinavičius, Jonas Baltrušaitis, Pranas Vitkauskas, Irena Počepavičiūtė, Regina Grajauskaitė, Jonas Giedraitis, Arvydas Kavaliauskas, Juozas Rickevičius, Arvydas Leskauskas, Vaclovas Šabonas, Juozas Jaras. Sėdi mokytojos  iš kairės: Elena Keršytė, Kapočiūtė, Glikerija ?, ?, Barkauskaitė, ?


Sesės Aleksandra ir Uršulė paskutinėmis dienomis su mama Grajauskiene . Mažiausias Juozas Jaras dešinėje Albinas Jaras ir Kairiame kampe Stanislovas Jaras 1953 m.

Danute ir Rimute. Lai žydi Jums gėlės, o mus spaus vargai prisiminkite Danute ir Rimute, kaip tetukei bus blogai. Janė ir povilas 1977 04 10

Video Tu prisimink 

Vaikystė

.

Ruošiamas


Ruošiamas


© PigiosSvetaines.lt