Lietuvos šimtmečio minėjimas Vilkijoje

Už laisvę, Vasario 16 – tą gimusią, Už laisvę, kančias ir skausmus... Plevena liepsnelė, Vasarį tą gimusi, Istorijos vingiuos – lietuvis taurus... 
Už Lietuvą laisvą – lyg žydinčią gėlę...
​Trispalvė plevena – čia mes, mes laisvi,
​Numetę vergystę – kaip sapną, kaip gėlą,
​Priklausom tik sau, savo žemei visi.
​                  Vida Papaurėlienė

Takais jaunystės parskubėsiu, Kad stabtelėčiau ant kalvos, Kad žemę kvepiančią pajusčiau, Kur žydi vardas Lietuvos.  
Bijūnų, rūtų prisiskynus
​Dabar, rytoj ir visados.
​Dainų šaly – manoj gimtinėj Žydės vis vardas Lietuvos.
Vėl laišką parašysiu vėjui
​Iš saulės bučinių, rasos...
​Žinau – juk niekad nepaklysiu: Čia žydi vardas Lietuvos.
​Vida Papaurėlienė (Morkevičiūtė)

Ridenk į kalną akmenį. Ar užridensi? Išliki atminty ir žmonėse... Skausme, giesmėj, senam maldyne, Mano geroji Lietuva. 
Išlik lopšy pirmosios meilės,
​Išlik pilkajam akmeny, Gimtine mano,
​laukų gėle,
​Išlik džiaugsme ir ilgesy. .
Išliki, tėviške, arimuos,
​Pilkų bitelių dūzgesy, Mažyčio gintaro lašely Ir žynio kanklių skambesy...
Išlik minty, širdy, Tėvyne,
​Išlik kalboj, kovoj tautos...
​Jei iškeliaus
​kas iš gimtinės,
​Lai nešas vardą Lietuvos.
​Vida Papaurėlienė (Morkevičiūtė)

Gyventi galima stilingai,
​Madingai, sočiai, prabangiai...
​ Bet tamsoje - tik kirminai laimingi,
​Šviesoj teauga Lietuvos vaikai...
Ir geležinis vilkas mus vėl šaukia
​ Nuo Gedimino kalno, knygnešio drąsa,
​Mes laisvės vėją stiprų jausim -
​Čia visad vėliava plazdės sava..

Vilkijos gimnazijoje vyko koncertas skirtas Vasario 16-ąjai paminėti


Šventės renginių video
Vilkijietis Juozas Jaras © Nauja versija 2017. Svetainė įkurta 2010
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt